Opslagstavlen

Find nyttige informationer på opslagstavlen.

Her lægges informationer løbende op. De kan også findes på vores Facebook side.

Vindere af billedekonkurrence

Så er vinderne af de to gavekort fra vores billede konkurrence fundet – stort tillykke til Tina Thomsen og Janne Bendixen.

Praktiske oplysninger

Som beboer i Søndre Havn er der mange forskellige fælles ting, vi alle skal forholde os til.

Derfor er oplysninger og information omkring de mest efterspurgte emner i vores bydel samlet. De praktiske oplysninger opdateres løbende, når der sker ændringer. Du kan også læse mere i folderen her, som gives til nye beboere.

Du kan som beboer også tilmelde dig Søndre Havns Beboergruppe på Facebook: 

Parkering

Mange nye beboere på Søndre Havn har reserveret en plads i deres karrés p-kælder. De beboere, der ikke har en sådan plads, eller har behov for flere pladser, kan parkere på de offentlige p-pladser på Søndre Havn. Fra 2. januar 2018 blev der indført betalingsparkering gældende for hele den centrale del af Køge by. Beboere og hyppige brugere af området kan købe en p-licens til Søndre Havn for 200 kr. om måneden hos Køge Kyst. For gæster og andre brugere betales for parkering på timebasis efter Køge Kommunes takster. Det næste årstid har vi samlet 200 p-pladser ca. på Søndre Havn.

Læs mere »

Affaldssortering

Vi beder alle beboere om forståelse for reglerne af affaldshåndtering. Affald skal sorteres og smides i de rigtige molokker, ellers kommer beboerne til at betale for sortering. I værste tilfælde bliver molokkerne ikke tømt. Er molokken fyldt, så skal affaldet ikke placeres ved siden af, det er der flere grunde til: Molokken bliver ikke tømt af renovationsvognen Rotterne bliver tiltrukket af affald på jorden Regningen fra oprydningen bliver sendt til beboerne. I november 2022 forventes grøn affald at være en del af sorteringen. Mere information vi følge. Det der ikke må komme i molokkerne er: Pap Batterier Juletræer El-artikler. Man

Læs mere »

Storskrald

Dato for næste afhentning af storskrald: 13. september. Storskrald og pap kan ellers køres til genbrugspladsen på Tangmosevej 104 B. Følg altid med på vores sociale medier for nærmere information omkring, hvor afhentning placeres i vores område. Se fremtidige storskrald dage og øvrige tømninger her:

Læs mere »

Bestyrelsen

Bydelsforeningen i Søndre Havn er en forening, der ledes af en valgt bestyrelse.

Hvert år på generalforsamlingen har du mulighed for at gøre din stemme gældende, bl.a. ved valget af bestyrelsen. Her på siden kan du se referater og andre relevante informationer om og fra bestyrelsen.

Kim Mikkelsen, Strandparken 1
Formand

formand@soendrehavn.dk

Sus Løndal Halborg, Fællesbyg
Næstformand

Nina Winsløw
Økonomi
Eksternt bestyrelsesmedlem, Broen

Isabella Creutzberg, Havblik
Bestyrelsesmedlem
Ansvarlig for kommunikation

Rasmus Pedersen
Bestyrelsesmedlem
Repræsentant for Køge Kyst

Anders Ladegaard Bork
Eksternt Bestyrelsesmedlem
Kulturgruppen/Kernegruppen

kultur@soendrehavn.dk

Morten Suhr
Eksternt Bestyrelsesmedlem
Driftsgruppen

drift@soendrehavn.dk

Lene Roos, Strand Terrasserne
Suppleant

Carsten Brix, Strand Terrasserne
Administrator, Advokathuset

Kulturgruppen

Kulturgruppen sørger for arrangementer og livet mellem bygningerne. 

Det er spændende at være i Kulturgruppen. Gruppen planlægger diverse arrangementer og sørger for at bydelen løbende udsmykkes med udsmykning og faciliteter, som sikrer livet mellem bygningerne. Her kan du læse referaterne fra gruppemøderne og den seneste info. Under menupunktet “aktiviteter” får du et overblik over årshjulet og de kommende arrangementer. 

Gruppemedlemmer: 

 • Peter Michel
 • Jim Barnkop
 • Anders Pedersen
 • Steffen Bech
 • Kim Keller Mikkelsen
 • Anders Ladegaard Bork (Facilitator/Sekretær)

Info fra Kulturgruppen:

Vi savner flere gruppemedlemmer og hjælpere.  Der sker rigtig meget i Kulturgruppen. Vi har det sjovt og et godt fællesskab med det vi laver. Men medlemmer og hjælpere er under tiden faldet fra.  Derfor er det på tide, at vi rækker ud for at finde flere som vil være med.  Vi tager hverken hele arme eller ben. Vi søger blot folk som gerne vil have positiv medindflydelse på livet i Søndre Havn. Dit ansvarniveau er noget vi afstemmer sammen med dig. 

Læs mere »

Driftsgruppen

Driftsgruppen sørger for alt det praktiske er på plads. 

Hvad enten det gælder beplantning, veje, affaldsmolokker, bænke, skøder og andet praktisk i bydelsforeningen så er det driftsgruppen som er ansvarlige. Hvor karré har som udgangspunkt en repræsentant. Her kan du læse referaterne fra gruppemøderne og den seneste info. 

Gruppemedlemmer: 

 • Kirsten Poulsen, Broen 
 • Svend Frandsen, Strandengen
 • Anette Hansen, Havblik
 • Per Christiansen, Strandparken 1 
 • John Kjær, Strandparken 2
 • Jan Bülow, Strandterasserne
 • Kim Mikkelsen, Bydelsforeningen 
 • Sus Løndal, Bydelsforeningen
 • Lene Roos, Bydelsforeningen
 • Morten Suhr (Facilitator/Sekretær)

Info fra Driftsgruppen:

Driftsgruppen mødes ca. 3-4 gange årligt. Driftsgruppen består at repræsentanter fra de forskellige karreer i Søndre Havn. Bydelsforeningen overtager drift, renholdelse, fornyelses- og vedligeholdelsespligten af alle fællesanlæggene i Søndre Havn i takt med at disse færdiggøres og overdrages til Bydelsforeningen fra Køge Kyst. Opgaverne består bl.a. i renholdelse og vedligeholdelse af plantebede, vintervedligeholdelse af veje, drift og vedligeholdelse af de nedgravede affaldscontainere og at sikre at vand, der løber på overfladen i almindingerne, løber til strandengen. Driftsgruppen drøfter niveau og kvalitet af drift, renholdelse og fornyelse for fællesarealerne i Søndre Havn.  Driftsgruppen bliver orienteret om beslutninger truffet på bestyrelsesmøderne i

Læs mere »