Søndre Havn bydelen ved kysten

Bydelsforeningen i Søndre Havn byder dig velkommen til et helt nyt og spændende boligområde i Køge. Søndre Havn er en del af byudviklingsprojektet Køge Kyst og området udvikles i partnerskab mellem Køge Kommune og Realdania By & Byg. Søndre Havn rummer boliger, arbejdspladser, kulturtilbud, grønne områder og strand.

Vision for Søndre Havn ifølge vedtægterne
Den overordnede vision for Søndre Havn er – ifølge vedtægterne – at skabe en enestående, attraktiv og bæredygtig bydel, der styrker Køges rolle i Hovedstadsområdet. Bydelen skal tiltrække virksomheder, borgere og investorer og skal give køgegenserne en række nye muligheder.

Bydelen er båret af disse visionspunkter:
Den kulturelle satsning er drivkraft.
Detailhandlen styrker Køge som attraktiv handelsby.
Infrastrukturen udvikles som et aktiv for byen.
Byomdannelse, arkitektur og byggeri udføres kreativt og i høj kvalitet.
Byens borgere og øvrige aktører deltager aktivt i byudvikling.
Bæredygtighed udgør et overordnet princip.

Aktivitetskalender på gaden

Vi planlægger optimistisk begivenheder for 2021. Ikke alle kan datosættes, og arrangementer kan blive udsat eller aflyst. Rettelser kommer her på siten.
Kulturgruppen har i år afsat midler til en kunstudstilling på Engkanten og til blivende kunst i almindingerne. Ligeledes er der afsat midler til børne- og voksen-arrangementer, der pga coronatiden endnu ikke kan planlægges. Men vi har gjort klar med indkøb af musikanlæg, telt og scene.

Rigtig god fornøjelse
Kulturgruppen i Søndre Havn

Skraldeorden

Vi beder alle beboere om forståelse for reglerne af affaldshåndtering. Affald skal sorteres og smides i de rigtige molokker, ellers kommer beboerne til at betale for sortering. I værste tilfælde bliver molokkerne ikke tømt. Er molokken fyldt, så skal affaldet ikke placeres ved siden af, det er der flere grunde til: 1) Molokken bliver ikke tømt af renovationsvognen   2) Rotterne bliver tiltrukket af affald på jorden   3) Regningen fra oprydningen bliver sendt til beboerne. Det der ikke må komme i molokkerne er: 1) pap   2) batterier   3) juletræer   4) el-artikler.

Man kan tilmelde sig døgn ‘drop off’ på genbrugspladsen: www.argo.dk/koege.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få løbende nyheder om Søndre Havn

Ved tilmelding af vores nyhedsbrev, giver du samtykke til at vi opbevarer dine oplysninger. Læs mere her

Kommende aktiviteter

  Forårsworkshop i havnehaverne

  17. april 2021

  Kom og vær med til årets opstart af havnehaverne på Opdagelsen. Vi starter med uddeling af højbede til nye medlemmer, derefter hygger vi med kaffe/kage og laver praktisk arbejde i højbedene. Kl. 14.30 er der foredrag om flerårige grøntsager med efterfølgende salg. Vi slutter af med...

  Læs mere

  Affaldsindsamling

  18. april 2021

  Vi gentager succesen med samarbejdet med Dansk Naturfredningsforening fra 2020. Vi indbyder alle beboere i Søndre Havne-området til at deltage. Efter indsamlingen vil Bydels-foreningens kulturgruppe sørge for lidt til ganen og musik-underholdning med fællessang. 18. april kl. 9 • På...

  Læs mere

Se flere aktiviteter

Bydelsforeningen
Søndre Havn

Havnen 39
4600 Køge

info@soendrehavn.dk
+45 22 84 39 55

Kontakt os