Søndre Havn bydelen ved kysten

Bydelsforeningen i Søndre Havn byder dig velkommen til et helt nyt og spændende boligområde i Køge. Søndre Havn er en del af byudviklingsprojektet Køge Kyst og området udvikles i partnerskab mellem Køge Kommune og Realdania By & Byg. Søndre Havn rummer boliger, arbejdspladser, kulturtilbud, grønne områder og strand.

Vision for Søndre Havn ifølge vedtægterne
Den overordnede vision for Søndre Havn er – ifølge vedtægterne – at skabe en enestående, attraktiv og bæredygtig bydel, der styrker Køges rolle i Hovedstadsområdet. Bydelen skal tiltrække virksomheder, borgere og investorer og skal give køgegenserne en række nye muligheder.

Bydelen er båret af disse visionspunkter:
Den kulturelle satsning er drivkraft.
Detailhandlen styrker Køge som attraktiv handelsby.
Infrastrukturen udvikles som et aktiv for byen.
Byomdannelse, arkitektur og byggeri udføres kreativt og i høj kvalitet.
Byens borgere og øvrige aktører deltager aktivt i byudvikling.
Bæredygtighed udgør et overordnet princip.

Højt at flyve med drager – afholdt

Den sidste lørdag i efterårsferien var en flot solskinsdag men også den dag i ferien, hvor der var mindst vind. Alligevel var der godt 100 voksne og børn der havde fundet vej til Bydelsforeningen Søndre Havns kulturgruppes dragedag for hele byen på stranden. Trods den svage vind kom der masser af drager i luften og alle havde 3 rigtig hyggelige timer sammen. Kulturgruppen var behjælpelige med gode råd, lånedrager, så der var til alle. Succesen er kommet for at blive, så der kommer også en 3. gang til næste år.

Skraldeorden

Vi beder alle beboere om forståelse for reglerne af affaldshåndtering. Affald skal sorteres og smides i de rigtige molokker, ellers kommer beboerne til at betale for sortering. I værste tilfælde bliver molokkerne ikke tømt. Er molokken fyldt, så skal affaldet ikke placeres ved siden af, det er der flere grunde til: 1) Molokken bliver ikke tømt af renovationsvognen   2) Rotterne bliver tiltrukket af affald på jorden   3) Regningen fra oprydningen bliver sendt til beboerne. Det der ikke må komme i molokkerne er: 1) pap   2) batterier   3) juletræer   4) el-artikler.

Man kan tilmelde sig døgn ‘drop off’ på genbrugspladsen: www.argo.dk/koege.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få løbende nyheder om Søndre Havn

Ved tilmelding af vores nyhedsbrev, giver du samtykke til at vi opbevarer dine oplysninger. Læs mere her

Kommende aktiviteter

  Digitalt idéforum

  22. januar 2021

  Idéforum med kulturindslag og fællesspisning Kulturgruppen har mange gode ideer – men hvad synes du, der bor på eller bruger Søndre Havn? Det vil vi rigtig gerne høre mere om. Vil du selv være medarrangør, så skriv til os. Vi har mulighed for at bidrage med midler. Skriv et par ord...

  Læs mere

  Dialogmøde Bydelsforeningen

  29. januar 2021

  Nærmere planlægning afventer udmeldingerne omkring Coronaudviklingen og større forsamlinger. Mødet afholdes digitalt Tidspunkt – aftales individuelt

  Læs mere

Se flere aktiviteter

Bydelsforeningen
Søndre Havn

Havnen 39
4600 Køge

info@soendrehavn.dk
+45 22 84 39 55

Kontakt os