Midlertidig parkering nedlægges d. 2. Februar

Bydelsforeningen deler nedenstående information på vegne af Køge Kyst:
“Køge Kyst skal efter aftale med Køge Kommune gøre byggepladsen klar til byggeriet af et nyt parkeringshus midt på Søndre Havn. Det betyder, at den midlertidige p-plads ”Strandkvanen syd” nedlægges fra og med fredag den 2. februar.
Hvis man har sin bil stående på pladsen, skal man altså sørge for, at den er fjernet inden denne dato.
Man kan fortsat parkere på de tre øvrige midlertidige parkeringspladser på Søndre Havn, som kan ses på dette kort.
I forbindelse med nedlæggelsen af ”Strandkvanen syd” vil Køge Kyst sørge for, at der bliver en forbindelse for gående i skellet mellem kommunens byggeplads og nabobyggefeltet SH3-5, så det fortsat er let for beboere at spadsere til og fra p-pladserne nord for Strandkvanen.
Køge Kyst gør samtidig opmærksom på, at det ikke er tilladt at parkere på Søndre Havn uden for de markerede p-pladser.
– Køge Kyst”
 
Bydelsforeningen vil også, når vi nærmere os datoen påminde om det, samt Køge Kyst også står for skiltningen og opmærksomhed omkring nedlæggelse op til d. 2. februar!
Scroll to Top