MAritim halvø spærret for biltrafik 29.feb-18.marts

Info fra Køge Kyst:

Kære beboere på Søndre Havn
Vi skriver for at orientere jer om, at den Maritime Halvø vil være spærret for biltrafik i tre uger fra den 29. februar til den 18. marts. Halvøen vil i hele perioden kunne nås til fods via en midlertidig sti gennem bebyggelsen og Strandengen, og der vil være skilte, der viser vejen. Se ruten på kortet neden for:

Trafikomlægningen skyldes, at Køge Kyst/Arkil skal fjerne spuns fra den nordlige del af byggefeltet SH4. I den forbindelse er vi nødt til at inddrage det yderste stykke af Østre Havnevej som arbejdsplads.

Vi beklager de gener trafikomlægningen måtte medføre. Samtidig vil vi gøre opmærksom på, at der uundgåeligt vil forekomme støj og vibrationer fra byggepladsen på hverdage i tidsrummet 8-16 i samme periode. Aftener og weekender er fri for gener i hele perioden.

Med venlig hilsen,
Køge Kyst P/S
kontakt@koege.dk

Lukket vej Maritim halvø
Scroll to Top