Dialogmøde med beboere

Dialogmøde Bydelsforeningen

Nærmere planlægning afventer udmeldingerne omkring Coronaudviklingen og større forsamlinger.

Mødet afholdes digitalt
Tidspunkt – aftales individuelt

Nytårsmatiné for Bydelsforeningen Søndre Havn

Nytårsmatiné

For 3. år i træk holder vi nytårsmatiné på Tapperiet.
Vi byder det nye år velkommen med fællessang, bobler og snacks, fællesspisning og koncert.

Tapperiet, Søndre Badevej 1
17. januar 2021 kl. 16.00

www.billetto.dk “Nytårsmatiné” – max. 100 deltagere
– til fællesspisning