Idéforums aktiviteter for Søndre Strand

Digitalt idéforum

Idéforum med kulturindslag og fællesspisning

Kulturgruppen har mange gode ideer – men hvad synes du, der bor på eller bruger Søndre Havn? Det vil vi rigtig gerne høre mere om.
Vil du selv være medarrangør, så skriv til os. Vi har mulighed for at bidrage med midler.
Skriv et par ord om din gode idé til os.

Ny mulighed – lokalt karréarrangement
Kulturgruppen har besluttet, at den enkelte karré på Søndre Havn kan søge om op til 5.000 kr. for et lokalt arrangement.
Skriv et par ord om arrangementet og dets økonomi til os på e-mailen herunder.
Så får I en hurtig tilbagemelding. Tilbuddet gælder til 1. maj 2021.

 

Det afholdes digitalt
Send din idé til:
kultur@soendrehavn.dk

Dialogmøde med beboere

Dialogmøde Bydelsforeningen

Nærmere planlægning afventer udmeldingerne omkring Coronaudviklingen og større forsamlinger.

Mødet afholdes digitalt
Tidspunkt – aftales individuelt