For at få adgang til bydelsforeningens lukkede side, skal du være enten bestyrelsesmedlem eller repræsentant fra en af karréforeningerne. 

Her er det være muligt at dele dokumenter som dagsordener og referater fra bestyrelsesmøder, driftsmanualer mm.  

Adgang fås ved at sende en mail til info@soendrehavn.dk.