Invitation til SIlomøde d. 14. november

Kære beboere på Søndre Havn,

Efter aftale med Bydelsforeningens bestyrelse påbegynder Køge Kyst P/S i den kommende tid udførelsen af et projekt, som skal omdanne siloen ved Fællesbyg til et nyt byrum. Dette arbejde forventes at gå i gang den 13. november.

Siloen er en del af almindingerne på Søndre Havn og skal efter færdiggørelsen af projektet overdrages til Bydelsforeningen. Det er op til Bydelsforeningen at beslutte, hvad byrummet endeligt skal bruges til.

I den forbindelse vil Køge Kyst P/S og Bydelsforeningen Søndre Havn gerne invitere alle beboere i området til et møde

Tirsdag d. 14/11 fra kl. 15.30-16.30 ved siloen

hvor planerne for det nye byrum og idéer til anvendelsen af det vil blive præsenteret. Sorteringsrum til affald og uformelt ophold er nogle af de muligheder for siloen, der har været arbejdet med.

Indledningsvist vil projektdirektør fra Køge Kyst, Peter Kjølby, præsentere planen for bearbejdningen af siloen til en ramme for fremtidig anvendelse, hvorefter Bydelsforeningen søndre Havns formand Kim Mikkelsen vil fremlægge et oplæg til, hvad bydelsforeningen fremdeles kan bruge siloen til.

Der vil være en let forfriskning til mødet i form af kaffe og lidt sødt. Vi glæder os til at se jer!

Peter Kjølby – Projektdirektør, Køge Kyst

Kim Mikkelsen – Formand, Bydelsforeningen Søndre Havn

Scroll to Top