Info fra Bydelsforeningens bestyrelse

Kære Beboere på Søndre Havn,

Vi har erfaret, at indkaldelsen til møde ved Siloen ikke er modtaget lige positivt alle steder. Den har medført en del negativ snak og også mail fra beboere til vores Borgmester, som jo ikke kan hjælpe i denne sammenhæng. Der har også været kommentarer om, at det var belejligt for Bydelsforeningen, at foreningens mail stadig ikke virker. Men tro os, vi skal være de første til at beklage og ærgre os over, at vores mail stadig ikke virker, da den jo er vores adgang til jer og alle andre. Og pga. dette, får I nu denne skrivelse i stedet for en mail. Vi har fået en midlertidig hos vores Administrator, som kan bruges 21@advokathuset-koege.dk

Bydelsforeningen har en driftsgruppe. I denne gruppe sidder der en repræsentant for hver valgte karré bestyrelse og en repræsentant for dem uden en sådan. De sidder med ansvar omkring driften på Søndre Havn. På de møder er man med til at beslutte sager om f.eks. affald, almindinger, gartnerpleje og vintervedligehold.

Driftsgruppen fik sådan et format for 3 år siden, da de beslutninger, der skulle træffes, var store og dyre, og fordi det skulle være bedst for fællesskabet og ikke blive en ”jeg vil ikke have” gruppe. I starten deltog de beboere, der havde lyst, og det var fint i startet, men var ikke altid konstruktivt.

Vi er nu små 1.500 beboere og i 2024 ca. 2.000, og hvis alle skal høres hver gang, så når vi desværre ikke videre, da vi allerede nu kan se, at alle langt fra er enige. Siloen er lige nu det store samtaleemne, og det forstår vi godt. Men pr. 1. januar 2024 skal vi have løst udfordringen med at finde plads til de sidste affaldsfraktioner; tekstil, farligt affald (batterier, maling m.m.), og dem kan vi ikke finde plads til andre steder. Det er ikke alle bolig karréer der har plads og ressourcer til at have affaldsfraktionerne i egen p-kælder og nogle steder er der ikke en kælder. 

Vi kunne aldrig finde på at lave siloen til en losseplads. Den skal være grøn og flot. Men den kommer til at indeholde disse to fraktioner og muligvis også plads til stort pap, som er en udfordring. Derudover vil den også komme til at indeholde bænke, bytte-bog-central, og hvad der ellers kommer af gode forslag til indhold. 

Kulturen vil også få en lille plads til deres borde, stole m.m. Det står p.t. spredt rundt omkring, og om lidt mister man de pladser. Det gør det nemmere for alle boligkarrer at låne de ting. Der bliver også gjort plads til, at informationer fra Bydelsforeningen kan findes der. Det mangler vi også. Så der vil blive masser af plads til andet indhold i Siloen, og der skal vi bruge jeres idéer.

Vi har ikke andre muligheder for at løse de lovmæssige krav, end denne løsning. Muligheden, for at affaldspladsen kun er midlertidig, er jo stor, hvis man ser på alle de gode positive måder, Norge sorterer affald på.

Vi satser stadig på, at petanque banen bliver opført på Tapperiets grund ud mod Strandpromenaden. Og så vi skal finde ud af at gøre den anden plads i Almindingen lidt pænere, så der ikke er et stort grusområde. Der skulle gerne blive opført to petanquebaner på Søndre Havn, som ikke har noget med Bydelsforeningen at gøre.

Bydelsforeningen kæmper sammen med Drifts- og Kulturgruppen med, at alle får det godt på Søndre Havn. Vi er også udmærket klar over, at vi ikke kan gøre alle glade hver gang, men I kan være sikre på, udfordringerne og opgaverne bliver gennemarbejdet godt og grundigt hver gang.

Nogle vil have legepladser, petanquebaner, grillpladser, bord/bænkesæt og fitnessredskaber, og andre vil ingenting have – udover ro. Så vi balancerer hver gang på en knivsæg i forhold til at finde løsninger og træffe beslutninger, som alle bliver galde for.

Bydelsforeningens hjemmeside er på vej op igen, så der kan alle gå ind og se, hvad der sker, læse referater fra Bestyrelsen, Driftsgruppen og Kulturgruppen. Alt er ikke helt optimalt endnu, men der bliver arbejdet hårdt på at få den tilbage til før hackerangrebet. Men da det er frivillige der driver Bydelsforeningen, så tager ting nogle gange lidt længere tid.

www.soendrehavn.dk kan man også tilmelde sig et Nyhedsbrev. 

Dialogmøder har været sat lidt på standby. Først pga. af Covid19, men også fordi vi har denne Driftsgruppe, som hver især sender ud til deres egne beboere. Men hvis vi kan få et stort nok lokale til januar, så håber vi at kunne afholde et dialogmøde der en aften. 

Til sidst så kunne det være dejligt, hvis nogen af jer kommer til Silo-mødet, og som kan bidrage med nogle gode idéer, til hvordan den sidste plads kan udfyldes. Der findes plancher, udkast fra Vandkunsten m.m. den dag. Hvis man ikke har mulighed for at komme, så sætter vi alt materiale op på vores hjemmeside, hvor i så kan skrive til os.

Bydelsforeningen Søndre Havn.

Scroll to Top